Servis i održavanje

Servis obuhvata pregled opreme i dijagnostiku kvara, popravku i zamenu rezervnih delova i baterija. Redovno odrzavanje pomaže da sistemi besprekidnog napajanja rade efikasno i zasniva se na zaštiti i sprečavanju rizika. Redovna provera opreme  često sprečava skupe popravke tako što identifikuje greške ili slabosti  pre nastanka kvara.   Pravilno održavana i servisirana oprema omogućava da se izbegnu  zastoji u radu, pad sistema i štedi vreme i novac našim kupcima.